ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ד
שנה תשסה
קטגוריות גיטין, אבני משפט ד, תשסה, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שמיני גיטין