ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ה
שנה תשסו
קטגוריות קידושין כללי, אבני משפט ה, תשסו, פרק ראשון קידושין