ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ה
שנה תשסו
קטגוריות כללי, פרק שלישי כתובות, אבני משפט ה, תשסו