ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ה
שנה תשסו
קטגוריות דעת ורצון בקידושין ונישואין, קניין באונס, פרק שלישי בבא בתרא, אבני משפט ה, תשסו