ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ו
שנה תשסו
קטגוריות אבני משפט ו, תשסו, כללי, קידושי כסף