ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ט
שנה תשסח
קטגוריות אבני משפט ט, תשסח, גניבה וגזילה, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם, פרק שביעי בבא קמא