ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ט
שנה תשסח
קטגוריות אבני משפט ט, תשסח, פרק ראשון בבא מציעא, שבועת עד אחד, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה