ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ט
שנה תשסח
קטגוריות אבני משפט ט, תשסח, סוטה, פרק חמישי סוטה, פרק ראשון כתובות