ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ט
שנה תשסח
קטגוריות אבני משפט ט, תשסח, פרק שישי שבועות, פרק ראשון בבא מציעא, גלגול שבועה ושבועה על קרקע