ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יג
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות בוגרים יג, גלות וגאולה, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש