ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים טו
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות בוגרים טו, מחשבת ההלכה, כללי, פסיקת הלכה