ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים טז
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות בוגרים טז, העוסק במצוה פטור מן המצוה