ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יח
שנה תשסג
קטגוריות עלון שבות בוגרים יח, פסח, הלל