ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים כ
שנה תשסה
קטגוריות עלון שבות בוגרים כ, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש