ישיבה צהר
כתב העת צהר יז
שנה תשסד
קטגוריות צהר יז, חורף תשסד, כללי, גניבה וגזילה, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה