ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות חמדת הארץ ג, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, פרק טו יבמות