ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות חמדת הארץ ג, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, חזקה, פרק ראשון כתובות