ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, פרק שמיני יבמות, חמדת הארץ ג, פרק שלישי קידושין