ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ד
שנה תשסו
קטגוריות חמדת הארץ ד, תשסו, עדות בקידושין, שליחות ותנאי, כללי