ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ד
שנה תשסו
קטגוריות חמדת הארץ ד, תשסו, שליחות ותנאי, גיטין, פרק שמיני גיטין