ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות כללי, פרק רביעי סנהדרין, פרק ראשון סנהדרין, חמדת הארץ ה, תשסז