ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות פסולי עדות, פרק שלישי סנהדרין, חמדת הארץ ה, תשסז