ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות כללי, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שלישי בבא בתרא, חמדת הארץ ה, תשסז