ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות דרישה וחקירה, פרק חמישי סנהדרין, חמדת הארץ ה, תשסז