ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות עדות שבטלה מקצתה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, פרק ראשון מכות