ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות שטרות ועדות בכתב, פרק שני כתובות, חמדת הארץ ו, תשסח