ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות שבועת מודה במקצת והילך, חמדת הארץ ו, תשסח, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שישי שבועות