ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות הודאת בעל דין, פרק שני כתובות, פרק שלישי בבא בתרא, חמדת הארץ ו, תשסח