ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שביעי שבועות, חמדת הארץ ו, תשסח