ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות חמדת הארץ ו, תשסח, הלוואה, פרק חמישי בבא מציעא, פרק ראשון קידושין