ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות הלוואה, פרק שלישי בבא מציעא, חמדת הארץ ו, תשסח