ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות התחייבות קניין דברים ואודיתא, הלוואה, פרק יב כתובות, חמדת הארץ ו, תשסח