ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות הלוואה, פרק שביעי בבא קמא, רמב"ם, חמדת הארץ ו, תשסח