ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות הלוואה, פרק עשירי בבא בתרא, חמדת הארץ ו, תשסח