ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות נזקי שכנים, רמב"ם, פרק שני בבא בתרא, חמדת הארץ ו, תשסח