ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות שטרות ועדות בכתב, חמדת הארץ ו, תשסח, פרק עשירי כתובות, פרק עשירי בבא בתרא