ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות שעבוד ומכירת הלוואה ושטר חוב, הלוואה, חמדת הארץ ו, תשסח, פרק תשיעי כתובות