ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות שביעית, פרק רביעי גיטין, פרק ראשון מכות, חמדת הארץ ו, תשסח