כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, קידוש השם ויהרג ואל יעבור, דילמות וקונפליקטים