כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה