כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ד, הלוואה, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה