כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, תופר וקורע, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך