כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, דילמות וקונפליקטים, מלוכה ושלטון