כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, צבא ומלחמה, הוצאה מרשות לרשות, עירובין