ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות
כתב העת אבני משפט ח
שנה תשסח
קטגוריות קניין אגב, פרק שמיני גיטין, גיטין, אבני משפט ח, תשסח