ישיבה שיח יצחק
כתב העת קונטרס כג
שנה תשע
קטגוריות קונטרס כג, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא