כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, הוראה ופסיקה, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, חברה ומדינה