ישיבה לשעה ולדורות
כתב העת תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, מידת הביטחון