כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, מצוות יישוב הארץ, קידוש השם ויהרג ואל יעבור, כללי