כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, יום העצמאות ויום ירושלים, הלל